Изградба во странство


Изградбата во странство продолжува да ги притиска границите на тековните капацитети на кран и дизајнот на местење со поголеми структури кои се инсталираат во подлабока вода. Користејќи го нашето искуство во индустријата и во дизајн на јаже и во офшор инсталација, можеме да помогнеме со вашиот следен проект за тешки лифтови со обезбедување на комплетно решение за местење.

ЛИНИ НА ПРОИЗВОДИ

  • Тешки лифтови
  • Планови за кревање и инженерска поддршка
  • Управување со инвентар за клиенти
  • Инсталација за подигнување / папочна рачка
  • Системи за кревање и намалување на длабоки мориња
Продажба