Рударството


Синтетички решенија за јаже и местење имаат многу домови во рудникот, од линиите за обновување кога на гулаб му е потребна помош, до бум другари, намалувајќи го времето. Времето е пари во рудникот и кога опремата не се движи, го чини проектот. Дозволете му на нашиот тим да работи на идентификување области каде што синтетички производи и јажиња можат да ве направат побезбедни, попрофитабилни и да работат со помалку време.

Линии на производи

  • Редови за обновување
  • Винч линии
  • Патни приврзоци
  • Депонија јажиња
Продажба